Saturday, June 28, 2008

IDEA-NJFL Partial Results

Advancing to DUO Semifinals:

AC103-104
AC105-106
AH101-102
AJ103-109
AJ110-105
AP107-110
AQ110-102
AT101-102
AW101-102
AW103-104
AW105-106
AW107-108

Advancing to EXTEMP Semifinals:

AG101
AP106
AP120
AT107
AU117
AZ111
AZ115
AZ123
AZ124
AZ126
AZ127
AZ128

Advancing to ORATORY Semifinals:

AC108
AD103
AF101
AJ101
AP101
AP122
AQ116
AV107
AZ111
AZ127
AZ129
AZ130

Advancing to IMPROMPTU Semifinals:

AP106
AP111
AP120
AQ107
AQ117
AV102
AX101
AX106
AZ121
AZ123
AZ129
AZ133

Advancing to DRAMATIC INTERP Semifinals:

AJ101
AJ110
AQ101
AQ102
AS102
AT102
AT103
AV104
AW101
AW110
AZ111
AZ114

No comments: